Niet-goed geld terug en klachten

Uiteraard tracht Kinderlampjes uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons hiervan zo spoedig mogelijk en uiterlijk de dag na de aflevering, op de hoogte te stellen. U dient het gebrek tevens schriftelijk en gemotiveerd toe te lichten. Mocht u pakket bij aflevering beschadigd zijn, dan wordt u verzocht dit pakket niet aan te nemen.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.

Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaar na ontvangst op het afleveradres.