Gegevensbeheer en privacy.

De Monstertjes behandelt uw gegevens met zorg. Dit betekent dat Monstertjes uw informatie nooit aan derden ter beschikking zal stellen. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door De Monstertjes nageleefd.